معرفی کتاب وضعیت آخر ، تحلیل رفتار متقابل TA

کتاب تحلیل رفتار متقابلTA وضعیت آخر دکتر شاهین سلطانی

یکی از کتاب های اولیه ای که مفهوم تحلیل رفتار متقابلTA را به همگان عرضه نمود کتاب وضعیت آخر نوشته تامس آنتونی  هریس بود که در ایران  مرحوم اسماعیل فصیح آنرا ترجمه و به جامعه روانشناسی عرضه نمود . این کتاب بعنوان کتابی مرجع و کلاسیک شناخته می شود .با توجه به اینکه تامس هریس از دوستان دکتر اریک برن محسوب می شد این کتاب حاصل تعاملات وی مستقیما با برن در نظر گرفته می شود.

نام کتاب نیز در نوع  خود جالب است .”وضعیت آخر” جایی که حاصل انتخاب آگاهانه انسان برای ارتباط با خود و دیگران به حساب می آید وضعیت آخر نام دارد .اشاره به وضعیت های زندگی در تئوری تحلیل رفتار متقابل که انسان ها در طول دوران زندگی ارتباطات با خود و دیگران را بر پایه یکی از 4 وضعیت یا نگاه از پنجره به دنیای پیرامون شان در نظر می گیرند .

وضعیت های زندگی در تحلیل رفتار متقابل کتاب وضعیت آخر

من خوب نیستم شما خوب هستید

شما خوب نیستید من خوب هستم

من خوب نیستم شما خوب نیستید

من خوب هستم شما خوب هستید

همچنین نویسنده در کتاب پایه های اولیه تحلیل رفتار متقابلTA را به خوبی برای مخاطب خود تبیین می کند .شناخت شخصیت انسان با تقسیم حالات شخصیتی “والد”،”بالغ” و “کودک” شکل گرفته و تقریبا تمام مواردی که در تحلیل رفتار متقابلTA اولیه برای خواننده لازم است را  فراهم می کند .در اینکه این کتاب قدیمی است و ترجمه ارائه شده از آن نیز تقریبا از کلمات قدیمی استفاده شده است بین مخاطبین نکاتی به نقد درآمده که متعاقب نیاز جامعه این کتاب با ترجمه های جدیدتر در بازار موجود می باشد .

این کتاب برای استفاده شخصی و به عنوان ابزاری برای رشد و توانمندی مدیران و کارکنان نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

در مجموع این کتاب ، کتاب بسیار خوبی است که کمک می کند افرادی که تازه می خواهند با تئوری تحلیل رفتار متقابل آشنا شوند ، بطور کلی و خوب از آن بهره مند گردند . امید آنکه با خواندن این کتاب دریچه های جدیدی پیش روی همگان قرار گیرد و تصمیم آگاهانه همگی انتخاب وضعیت آخر یعنی من خوب هستم ، شماخوب هستید در ارتباطات باخود و دیگران باشد .

شاهین سلطانی مدرس تحلیل رفتار متقابل

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *