بیان این نکته واقعیتی دردناک و انکار ناپذیر است که ما در طول دوران زندگی خود ،علیرغم آموخته های بسیار متاسفانه اساسی ترین و پایه ای ترین موضوعات کاربردی در زندگی شخصی و کار را نمی آموزیم اگرچه ازطریق سه نظام مهم و اثرگذار در زندگی –خانواده ، آموزش و پرورش و جامعه که سازمان ها نماد اصلی آن محسوب می شوند – انسان ها زمینه های رشد و تعالی را می آموزند لیکن اساس تمامی مشکلات پیش رو در مسیر حرکت زندگی را دریافت نمی کنند و این راز برایشان گاها تا پایان عمر پنهان باقی می .ماند کمتر پیش می آید که نظام های مزبور به ما بگویند فکر چیست ؟ چگونه می توان فکر کرد ؟ فکر درست کدام است که یکساعت آن هفتاد ساعت عبادت محسوب می شود؟معمولا انسان ها در خارج از حوزه آگاهی تصور می کنند که درست می اندیشند، در حالیکه از صحت و اصالت اندیشه خویش بی خبرند.آنها .باورهایی را پس و پیش می کنند و در ذهن خویش فکر می کنند که درست فکر می کنند انسان های سازمان و به خصوص مدیران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تصمیماتشان بر پایه تفکراتشان انجام می پذیرد و بی جهت نیست که در عاقبت ارزیابی ها و سنجش عملکرد ها گاه تصمیمات می تواند ویران کننده باشد .نمونه های سطح کلان حتی برای کشورها نیز گواه این مدعاست که تفکر یک مسئول . باعث تصمیم گیری و نهایتا عواقب هولناک و پی آمدهای آن گردیده است کمتر پیش می آید به ما درباره احساس مان گفته باشند.نمی دانیم احساس چیست ؟چه نقشی در عملکردهایمان دارد .نیاموخته ایم احساس را چگونه باید ببینیم .درک کنیم ، ابراز کنیم و از سد احساساتمان چگونه باید عبورکنیم ؟ما معمولا در احساسات خود گیر می کنیم و در بسیاری از موارد آنجائیکه می بایست احساساتمان دیده می شد و مورد پذیرش قرار می گرفت ، انکار و بعضا سرکوب می گردید . اثرات این مواجهه در زندگی انسان بسیار اثرگذار و تعیین کننده است و می تواند در آینده ملاک بسیاری از عملکردها .و نتایج قرار گیرد احساسات در زندگی سازمانی نیز اثرگذارند .با مسائل و افرادی که با آنان باید هدف های سازمان را محقق کنیم احساسی برخورد می کنیم . احساسات تعیین کننده تصمیماتمان می شوند و اگر به نمونه هایی از این .دست نیز رجوع کنیم شاهد خواهیم بود ، تصمیمی بر پایه یک احساس چقدر می تواند ویرانگر باشد کمتر به ما از اینکه چگونه رفتار کنیم گفته اند .اگر چه ممکن است گفته باشند اما آنگونه گفته اند که فکر می کردند و احساس می کردند درست است .در بسیاری از موارد ما نمی دانیم رفتار درست کدام است و به . همین جهت در سازمان نیز با دیگران به مشکل بر می خوریم مدیری که علی رغم تمامی شایستگی هایی که دارد نمی داند چگونه باید با انسان های دیگر رفتار کندحق . دارد که نمی داند چون این اساسی ترین قصه زندگی را دریافت ننموده است روانشناسی علم فرآیندهای ذهن و رفتارهای انسانی است که می تواند در زندگی شخصی و سازمانی کمک حال انسان ها باشد .از آنجائیکه معمولا گستره این علم بسیار وسیع است ضرورت تدوین بحثی ساده و قابل استفاده یا کاربردی در سازمان می تواند بسیار موثر واقع شود.به همین جهت این دوره به گونه ای طراحی شده که با مثال های عملی practical و با روش ایفای نقش role playing جذابیت و قابلیت استفاده خوبی برای مخاطبین خود داشته باشد. : هدف و نتایج برگزاری این دوره این دوره بر توانمند سازی منابع انسانی با رویکرد شخصی تاکید دارد .توانمند سازی در منابع انسانی به معنای ارتقاء انسان های سازمان در ابعاد دانش ، مهارت و انگیزه های مرتبط با هدف های سازمان است . در این دوره هدف اصلی ارتقاء انسان ها در ابعاد دانش ، مهارت و انگیزه های انسانی از بعد شخصی است . اینکه چرا ما اینگونه می اندیشیم ، احساس می کنیم و رفتار می کنیم .این دوره کمک می کند انسان های سازمان خاستگاه افکار ، احساسات و رفتار های خویش را بشناسند و بر پایه آن زندگی جدیدی برای خود فراهم سازند. از آنجائیکه انسان ها به جهت عدم دریافت موضوعات پایه ای در زندگی معمولا عملکردهای خارج از حوزه آگاهی دارند ،این دوره آنان را به حضور در حوزه آگاهی دعوت می نماید و مخاطبین.می آموزند زندگی شخصی و سازمانی را بر پایه آگاهی استوار ساخته و تعادل مناسبی بین زندگی و کار .برقرار نمایند در این دوره افراد با یک سمفونی روبرو می شوند که از موومان های مختلفی شکل گرفته است و در کنار هریک ازبخش های مورد نیاز در جهت تعالی مورد نظر یک آهنگ موزون و هارمونیک را برای زندگی .در حوزه آگاهی تجربه خواهند کرد : سرفصل های دوره .توانمند سازی منابع انسانی با رویکرد شخصی چه می گوید : مدیریت ذهن .ذهن چیست وچگونه زندگی انسان بر پایه آن سرنوشت او را رقم می زند .گریزی بر فکر انسان ، مهمترین مزیت رقابتی انسان با سایر موجودات که ماندگاری او را سبب شده است فکر خوب است یا بد ؟فکر موهبت است یا عذاب؟ روش فکری برنامه ریزی شده انسان ها و نقش معنا دهی به پدیده ها . چرا انسان ها در مواجهه با پدیده های دنیا به خود حق می دهند قوانین طلایی ذهن :مدیریت احساس،هیجان ویا عاطفه احساس چیست و چه نقشی در زندگی انسان دارد؟ احساس موهبت است یا ابزاری برای رنج انسان ها؟ عملکردهای اصلی احساسات در زندگی انسان چند احساس داریم ؟ :مدیریت استرس مکانیزم فرار و جنگ /نبرد و گریز نقش اساسی سیستم سلسله اعصاب مرکزی انسان مثال های کاربردی برای کشف نقش احساسات در زندگی انسانی :مدیریت رفتار رفتار چیست ؟ چرخه افکار ، احساسات و رفتار های انسانی مثال های کاربردی از چگونگی نقش تعیین کننده افکار ، احساسات و رفتارهای انسانی هوش هیجانی در چرخه افکار، احساسات و رفتار چگونه معنا می شود ؟ : مدیریت زمان درک مفهوم زمان و دستیابی به آگاهی mindfulnessذهن آگاهی دریچه ای برای دسترسی به آگاهی در جهان هستی  Analysis Transactionalتحلیل رفتار متقابل ابزاری برای زندگی  بهتر شناخت شخصیت انسان ها و خاستگاه افکار، احساست و رفتارهای انسانی مقدمه ای از معرفی موضوع چرا تحلیل رفتار متقابل؟ مبحث مبادلات و نوازش های انسانی مبانی عصب شناختی مبادلات رفتاری حالات شخصیتی یا حالات نفسانی انسانی انواع حالات شخصیتی یا حالات نفسانی انسان :مدیریت ارتباطات ارتباطات انسانی بر پایه حالات شخصیتی آلودگی های حالات شخصیتی انسان گریزی بر بازی های روانی و نقش آن در زندگی شخصی و سازمانی