ضرورت موضوع دوره آموزشی

شناخت عملکرد های مغز انسان یکی از مهمترین ابزارهایی است که می تواند در توسعه و بهبود کارکنان سازمان ایفای نقش نماید .مغز انسان باحدود 100میلیارد نرون یا سلول مغزی قادر به انجام پیچیده ترین اموری است که ما گاها خارج از حوزه آگاهی از آن بی خبریم وآگاهی از چگونگی کارکرد آن می تواند زمینه ساز پیشرفت و تحولات فردی انسان ها گردد. اطلاعاتی که انسان از عملکرد ذهنش کسب می کند این امکان را به او می دهد که در موقعیت های مختلف با آگاهی ازاین موهبت  خدادادی به درستی استفاده نماید.

انسان هایی که می دانند و می توانند از مهارت کنترل و مدیریت ذهن خود بهره مند گردند نسبت به دیگران یک گام جلوتر هستند و از آنها می توان به عنوان معمار موفقیت زندگی خویش نام برد.

هدف دوره آموزشی

آشنایی فراگیران با درک ابعاد عملی اسرارآمیزترین عضو بدن ، توصیف اناتومی وعملکرد مغز و یادگیری تمریناتی برای تقویت نیروی ذهن وفنون موثر برای ایجاد نیروی ذهن برتر برای داشتن زندگی موفق تر

چه کسانی از این دوره می توانند بهره مند گردند

مدیران ، کارکنان و کلیه کسانی که به نحوی مایل به ایجاد یک زندگی برتر با شناخت و توانایی کنترل ومدیریت ذهن خود هستند .

توانایی شرکت کنندگان پس ازدوره :

تشریح مغز و شناخت ویژگی های منحصر به فرد آن، شیوه های موثر برای داشتن قوه ذهن برتر،توانایی انجام تمریناتی برای مغز درجهت تغییرات مورد نظر شرکت کنندگان و ترسیم نقشه ذهن خویش