ضرورت دوره :

بی شک ارتباط یکی از قدیمی ترین و کلیدی ترین دستاوردهای بشر قلمداد می شود .درعصر حاضر اهمیت برقراری رابطه به حدی است  که انسان پیوسته برای ابداع و ساخت انواع وسایل ، ابزارها،روشها و شیوه های کارآمد تر ارتباط جمعی تلاش می کند .

انسان ها به خاطر فطرت اجتماعی خود دچار آمیزش های اجتماعی می شوند و در بسیاری از موارد این تعامل اجتماعی آنان به روش های مختلفی اعم از کلامی و غیر کلامی و یا هردو این شیوه هاصورت می گیرد .ماحالت وجودی خود را ازطریق زبان غیرکلامی به عمل تبدیل می کنیم .اگرچه کلام و واژگان بهترین ابزار برای انتقال اطلاعات واقعی محسوب می شوند لیکن در حوزه هیجان ها برتری با زبان بدن است . به عبارتی بهتر زبان بدن ، زبان احساسات است که متاسفانه در روابط انسان ها ناشناخته باقی مانده است .زبان بدن مانند زبان کلام حروف مخصوص به خود را دارد که اگر به طور صحیح به هم بپیوندند کلمات غیرشفاهی را تشکیل میدهند . این کلمات پس از متصل شده به یکدیگر عبارات و جملاتی را خواهند ساخت تا ما راحت تر اهداف خود را به دیگران منتقل نماییم .

اگر بپذیریم گویش بدنی ما مانند کلام شفاهی یک زبان روانی است که گام ، ریتم ، کلمه وحتی  دستور مخصوص به خود را دارد ، صرف وقت برای آشنایی و تمرین آن در جهت بالابردن این مهارت دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورت است .

هدف دوره آموزشی:

آشنایی شرکت کنندگان با مبانی درک مفاهیم زبان بدن ، اسرارموفقیت بی صدا ، هنر مدیرت اثرگذاری، قدرت نهفته در جلوه افکار درون انسان بر رفتارهای بیرونی وی و تقویت مدیریت ارتباطات خود

 

چه کسانی از دوره می توانند بهره مند شوند :

مدیران ، کارکنان و کلیه کسانیکه تمایل دارند در جهت بهبود مدیریت ارتباطات خویش از اهمیت جنبه ارتباط غیرکلامی آگاه باشند .

 توانایی شرکت کنندگان پس از طی این دوره :

مخاطبین این دوره با حضور در حوزه آگاهی از جنبه های غیرکلامی خود و دیگران مطلع شده و خواهند آموخت برای بهبود ارتباط خویش در این جنبه می بایست وقت و تمرین بیشتری را مصروف نماند تا در زندگی روزمره خود آگاهانه برحرکات زبان بدن خویش ودیگران وقوف داشته باشند .

آنچه شرکت کنندگان در این دوره فرا می گیرند :

*مفاهیم اولیه و درک مبانی زبان حرکات بدن

*چرا زبان بدن یک زبان رمزی است ؟

*زبان بدن مترادف با مدیریت اثرگذاری است

*الفبای ارتباط غیرکلامی چیست ؟

*اوضاع اندامی صحیح بدن کدامند ؟

*کالبد شکافی برخوردهای انسانی

*انواع زبان های بدن ، بسته ، پرخاشگرایانه ، عاطفی،قدرت،فریبنده،تصمیم گیری،موافق و…

*قوانین موفقیت با آموزه های زبان بدن