به چشم برهمزدنی از سال های اولیه زندگی به میانسالی رسیدم .زندگی خوبی دارم و از آن لذت می برم .هرچند در سال های نوجوانی به لحاظ تغییر و تحولی که هر انسان در آن مقطع دارد، من نیز روزگار خوبی نداشتم .بی هدف و بی اعتنا به روالی که باید باشد در خواب خرگوشی نوجوانی بسر می بردم .مثل خیلی از انسان ها از دوران نوجوانی خودم احساس خوبی نداشتم .به بلوغ فکری و خردی که کمک حالم برای انتخاب درست و تصمیم درست بود نرسیده بودم و این مرا بسیار نا امید و ناراحت می کرد .

هرچه سنم بیشتر و بیشتر می شد احساسم نسبت به خودم بد و بدتر می شد و همواره در مقایسه با دیگران خود را کمتر و پایین تر می دیدم و گاهی حالم از این وضعیت به هم می خورد .در عین حال هرچه بیشتر و بیشتر می گذشت نیاز به تغییر را بیشتر در خود احساس می کردم .برای اینکه به خود اثبات کنم که من خوبم و می توانم مثل تمام انسان های این کره خاکی موفق باشم .فردی باشم که برای جامعه مفید است .پول و ثروت را در زندگی بدست می آورد به کار پناه بردم .کار می کردم و کار می کردم  و این باعث شد در عرصه اقتصادی زندگی در حد خود موفق باشم اما هنوز احساسات غیر خوب با من همراه بود .هنوز خود را کم می دیدم .هنوز حالم بد می شد .

همیشه احساس می کردم نیاز به راهنما و نیاز به هدایت دارم .سیستمی باید می بود و مرا در خود حل می کرد تا تغییر می کردم . و این اتفاق افتاد .با تحلیل رفتار متقابل آشنا شدم کم کم خردی در من پدید آمد که حرکت را آغاز کردم و چون یکی از خصوصیاتم خواستن و توانستن بود به هرچه که در ذهنم می باید می رسیدم رسیدم و این برایم افتخاری بزرگ است. با گذشته ام به صلح رسیدم .خودم را بخشیدم و توانستم در مسیر درست حرکت کنم .سفر را به عنوان یکی از مهمترین هدف های زندگی انتخاب کردم و در این راه همسرم ، دوستم ، شریکم بهترین همراهم بودو هست .

اگرچه گاهی سایه گذشته و مسیر نادرست گوشه چشمی به من دارد اما سریع مسیرم را برمی گردانم و این برایم خشنودکننده است .تغییر بزرگترین موهبتی است که هرکسی می تواند به خویشتن خویش هدیه کند و این برایم کم کم تبدیل به یک عادت خوب شده است و از آن لذت می برم .تلاشم بر این است که به دیگران نیز این احساس را منتقل کنم و معمولا این اتفاق نیز می افتد .تجربه زندگی کردن در لحظه حال یکی از بزرگترین اکتشافات زندگی ام بوده و هست .به این باور و ایمان دارم که زندگی بسرعت سپری می شود و این ما هستیم که می توانیم نقش خود را تغییر داده و برای زندگی مورد علاقه مان تلاش کنیم .

محبت ، دوست داشتن ، مهر ورزیدن ، خوب بودن و تمام ارزش های خوب و خصائل نیک را آگاهانه انتخاب کرده ام و از این بابت احساس خوبی دارم .من همیشه ، آگاهانه خودم و دیگران را به حضور درحوزه آگاهی دعوت می کنم و این دعوتی همیشگی است .شاهین سلطانی