ایجاد انگیزه درکارکنان

تحلیل رفتار متقابل TA دکترشاهین سلطانی

 

 

گاهی در سازمان به واسطه محدودیت های موجود هیچ ابزاری برای ایجاد انگیزه در کارکنان از سوی مدیران پیدا نمی شود . محدودیت های قانونی و خصوصا محدودیت در منابع در شرایط خاص و حساس و بحرانی مانع از این می شود مدیر اختیار لازم را در پرداخت ها داشته باشد و آنجاست که نیاز هست از سایر ابزارهای ممکن استفاده به عمل آید .

از جمله اقداماتی که می توان انجام داد به قرار زیراست :

1- انرژی مثبت باشید و بتوانید کاری کنید کارکنان آن را در عمل باور کنند و این باعث شود احساس بهتری داشته باشند.

2-به کارکنان خود آزادی عمل بدهید اجازه بدهید خودشان در تصمیم گیری هایی که در حد تمرکز آنان محسوب می شود دخالت داشته باشند.

3- با کارکنان صمیمی شوید و صمیمیت را در ارتباط با آنها برقرار نمایید .صمیمیت یعنی نزدیکی با آنان نه از منظر صرفا ارتباط بلکه احساسات خود را با آنان بی پرده مطرح کنید آنان را در جریان مشکلی که هست قرار دهید . اجازه دهید از شما چیزی را مخفی نکنند . با شما دوست شوند و احساس کنند اگر مسائل را با شما درمیان می گذارند آنها را به مخاطره نخواهد انداخت.

4-با آنها جلسات مختلف بگذارید .جلسات خودمانی هر چیزی را بهانه قرار دهید به آنها سربزنید .ابزارهایی ایجاد کنید که شور کودکانه را در آنها به غلیان در آورد . احساسات خوب را به آنان بدهید و از هر فرصتی برای نزدیکی به آنها استفاده کنید .

5- حرفتان و عملتان یکسان باشد .به این موضوع یکپارچگی می گویند و وقتی کارکنان یکپارچگی شما ببینند به شما ایمان می آورند و می فهمند حرف شما با کاری که انجام می دهید یکسان است اگر تناقضی در این زمینه مشاهده کنند آن وقت است که جریانی از بی اعتمادی وجودشان را دربرخواهدگرفت.

6- تا حد مقدور به آنان نشان دهید نظرات آنان در تصمیمات شما دخیل است و البته بدانند که شما حرف آخر را خواهید زد .هرچقدر تصمیمات شما منطقی تر و توجیه پذیر تر باشد آنها اعتماد بیشتری به شما پیدا خواهند کرد .

7-در کار به کارکنان کمک کنید که زمینه های اشتیاق و رشد را در وجودشان کشف کنند و شما را به عنوان عامل حرکت تلقی نمایند .کارکنان وقتی متوجه باشند مدیرشان درپی رشد و تعالی آنهاست با انگیزه بیشتری کنارتان کار خواهند کرد .

8- تا جایی که امکان دارد به آنها کمک کنید . بخیل نباشید .بگذارید کارکنان احساس کنند تا آنجا که برای شما مقدور باشد منافع آنان را تامین خواهید کرد .از کوچک ترین موضوعات تا بزرگترین می توان در بر گرفته شود .

شاهین سلطانی مدرس تحلیل رفتار متقابل TA

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *